Skip to main content

Vendredi

Karaté Tous niveaux
-

JJB Tous niveaux
-
(petit dojo - Hakim)

Gym
-

Gym
-

Yin Yoga
-

JJB Bases
-
(salle du haut - Thevenaud)

Aïkido 4 à 6 ans
-

Judo 8 à 9 ans
-

Modern Jazz 8 à 9 ans
-

JJB 13 à 18 ans
-

Aïkido 11 à 15 ans
-

Judo 10 à 13 ans
-

Modern Jazz 10 à 12 ans
-

JJB Cours compétition
-
(grand dojo - Thibaut)

JJB Tous niveaux
-

Judo Ados/Adultes
-

Kung-Fu Ados/Adultes
-

Krav Maga (tous niveaux)
-

Kajukenbo
-

Ninjutsu
-